Hulp voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden in de regio Den Haag en omstreken om deze broodnodige steun te vinden.

Ondersteuningsgroepen en lotgenotencontact

Voor mantelzorgers en familie van mensen die lijden aan dementie zijn er in regio Haaglanden ondersteunings- en lotgenotengroepen die door verschillende instellingen worden aangeboden.

Het doel is het bieden van informatie, adviezen en steun. U vindt er steun en begrip door het uitwisselen van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Er is veel aandacht voor het omgaan met dementie en een demente partner en de emotionele gevolgen van dementie.

Veelal gaat het om een serie van zes tot acht bijeenkomsten van 2 uur, overdag of ‘s avonds. De groepen worden door twee gespreksleiders begeleid. Soms zijn er voorwaarden aan deelname, dit kunt u nagaan bij de betreffende instelling. Dit geldt ook voor eventuele kosten.

Wie bieden er in de regio ondersteuningsgroepen of lotgenotencontact aan?

Tijdelijke hulp – respijtzorg

Heeft u af en toe de behoefte om er even tussen uit te gaan? Even lekker op vakantie? U kunt er dan voor kiezen de zorgtaken tijdelijk uit te besteden aan een beroepskracht of vrijwilliger. Zo krijgt u als naaste een adempauze, oftewel even respijt van de zorg. Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger.

Respijtzorg kan zowel in eigen huis plaatsvinden (door vrijwilligers of medewerkers van thuiszorgorganisaties) als buitenshuis (meestal onder professionele begeleiding). Respijtzorg kan verschillende perioden omvatten:

Elke ondersteuning, hoe klein ook, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van u als mantelzorger.

Mogelijkheden

Op vakantie met of zonder uw partner

Veel verzorgers van mensen met dementie ontzeggen zich het recht op vakantie, terwijl dit juist zo belangrijk is om tot rust te komen en weer op te laden. U kunt er voor kiezen samen met uw naaste op vakantie te gaan, waarbij anderen de zorg voor uw partner overnemen. Of als u zonder partner wilt kan er iemand de zorg van uw partner overnemen.

Direct hulp nodig?

Zoekt u per direct vervangende zorg? Omdat u er even helemaal doorheen zit? Of omdat u bijvoorbeeld ziek bent en de zorg per direct moet overdragen? Dan kunt u het volgende doen:

Verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen hebben mogelijkheid tot het bieden van crisisopvang. Uw casemanager dementie of uw huisarts kan u hierbij ondersteunen. Of mensen uit uw omgeving. Mensen zijn vaak graag bereid om te helpen.

Partners geheugensteunpunt.nl