Wat is het Geheugensteunpunt?

Het Geheugensteunpunt is er om uw vragen over onzekerheid en geheugenproblemen te beantwoorden. Ook kan het steunpunt U informatie geven over dementie en hulp daarbij. U kunt uw vraag telefonisch of per e-mail aan het steunpunt voorleggen. U krijgt dan snel antwoord of u wordt doorverwezen naar de juiste persoon of instantie bij u in de buurt.

Vaak is een schriftelijke reactie of telefonisch gesprek voldoende. Het is echter goed denkbaar dat u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek. Ook dat is mogelijk. In dat geval maakt iemand van het steunpunt een afspraak met u voor een gesprek bij u thuis of indien u dat wenst, op een locatie bij u in de buurt. Tijdens zo’n gesprek is een uitgebreider advies mogelijk. Omdat het Geheugensteunpunt een initiatief is van een aantal zorgorganisaties en hulpverlenende instanties, kunnen mensen sneller en eenvoudiger doorverwezen worden naar de juiste persoon of instantie.

Het Geheugensteunpunt is gratis en is er voor u en voor de mensen om u heen!

Partners geheugensteunpunt.nl