Casemanager Dementie

cassemanagement-dementieLet op: onderaan op deze pagina leest u hoe u zelf een casemanager dementie kunt aanvragen.

Verschillende vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding kunnen u en uw naaste helpen. De behoefte aan hulp, ondersteuning en zorg zal in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de ontwikkeling van het ziekteproces en uw persoonlijke situatie. U kunt bijvoorbeeld op zoek zijn naar zorg thuis, activiteiten voor mensen met dementie buitenshuis, ondersteuning voor mantelzorgers, vervangende zorg, of zich afvragen welke zorginstelling het best bij u past. Uw casemanager kan u helpen bij het aanvragen en regelen van hulp waar u op een bepaald moment aan toe bent.

Wat doet een casemanager dementie voor u?

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Maar ook biedt zij een luisterend oor en emotionele begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens naaste. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Ook kan de casemanager familiebijeenkomsten organiseren om eventuele verschillen van inzicht met betrekking tot de ziekte van u of uw partner te bespreken. De frequentie van de bezoekmomenten en/of telefonisch contact wordt samen met u afgesproken. Samen met u en uw naaste  inventariseert de casemanager aan welke vorm van ondersteuning en zorg behoefte is. Dit wordt verwerkt in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zal de casemanager met de gewenste (zorg)instellingen de ondersteuning en zorg regelen en op elkaar afstemmen.

Voor wie?

In de regio Haaglanden kan iedereen met een vermoeden van dementie en iedereen bij wie de diagnose ‘dementie’ is gesteld een casemanager toegewezen krijgen.

Hoe vraagt u een casemanager aan?

Partners geheugensteunpunt.nl