Van huisarts naar specialist

diagnoseDe huisarts kan u voor het stellen van de diagnose dementie of voor verder onderzoek doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling.

Voorbeelden van een dergelijk gespecialiseerde instelling zijn:

In de meeste gevallen zal een multidisciplinair team de diagnose stellen. Hierin zitten meestal verschillende artsen (geriater en/of neuroloog of een specialist ouderengeneeskunde), een psycholoog, een maatschappelijk werkende en een verpleegkundige.

De genoemde professionals verzamelen tegelijkertijd, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, gegevens welke noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de diagnose: gegevens over de ziektegeschiedenis, gedragsveranderingen, draaglast van de familie en mogelijkheden voor ondersteuning, begeleiding en verzorging, intellectueel functioneren, gegevens over het dagelijks functioneren etc.
      

De volgende onderzoeken kunnen worden gedaan:

Op basis van de (bovenstaande) onderzoeken en gesprekken stelt het team vast of er sprake is van dementie en welke vorm van dementie het is.

Voor een bezoek aan een instelling die de diagnose dementie kan stellen, is het altijd goed dat de huisarts u verwijst en dat hij op de hoogte is. Een verwijzing is niet voor elke instelling noodzakelijk. Een overzicht van gespecialiseerde instellingen voor diagnostiek vindt u hier.

 

Partners geheugensteunpunt.nl