Hulporganisaties

Vrijwilligersorganisaties

Buddy Netwerk

Stichting Buddy netwerk geeft buddyzorg aan mensen met een chronische of levensbedreigende ziekte of aandoening. Een buddy biedt sociaal-emotionele en praktische ondersteuning aan een maatje die moeite heeft met het verwerken van zijn/haar ziekte of aandoening. Ook voor mensen met dementie kan een maatje van Buddyzorg een aanvulling zijn op de mantelzorg en de professionele zorg. Voor mantelzorgers kan een buddy de zorgbelasting verminderen.

Stichting Buddy Netwerk
Herengracht 3a, 2511 EG Den Haag
Telefoon: 070 364 9500
Email: info@buddynetwerk.nl 
Website: www.buddynetwerk.nl/ 

Steunpunt Huiselijk Geweld regio Haaglanden

Het Steunpunt Huiselijk Geweld regio Den Haag is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij zijn er voor iedereen die direct of indirect met huiselijk geweld te maken heeft in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Ze bieden hulp en advies bij het stoppen van huiselijk geweld aan slachtoffers, plegers, omstanders en getuigen, maar ook aan  huisartsen en andere hulpverleners. Daarbij hebben ze een geheimhoudingsplicht. Je hoeft je naam niet te zeggen als je hen belt. Wat je hen vertelt, blijft geheim zolang jij dat wilt. Als jij wilt dat zij actie ondernemen, hebben ze jou toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven.  Zij willen juist een organisatie zijn waar je zonder verdere consequenties naar toe kunt bellen. Al is het maar om even je verhaal kwijt te kunnen.

Om huiselijk geweld te stoppen, is vaak hulp nodig van buitenaf. Het Steunpunt Huiselijk Geweld biedt eerste hulp aan alle betrokkenen: het slachtoffer, pleger en andere leden van het gezin. We werken daarbij nauw samen met hulpverlenende instanties als Jeugdzorg, politie en maatschappelijk werk. Het Steunpunt biedt advies en coördineert de hulpverlening.

Website: www.eerstehulpbijhuiselijkgeweld.nl.

 

Partners geheugensteunpunt.nl