Hulporganisaties

Vrijwilligersorganisaties

Buddy Netwerk

Stichting Buddy netwerk geeft buddyzorg aan mensen met een chronische of levensbedreigende ziekte of aandoening. Een buddy biedt sociaal-emotionele en praktische ondersteuning aan een maatje die moeite heeft met het verwerken van zijn/haar ziekte of aandoening. Ook voor mensen met dementie kan een maatje van Buddyzorg een aanvulling zijn op de mantelzorg en de professionele zorg. Voor mantelzorgers kan een buddy de zorgbelasting verminderen.

Stichting Buddy Netwerk
Herengracht 3a, 2511 EG Den Haag
Telefoon: 070 364 9500
Email: info@buddynetwerk.nl 
Website: www.buddynetwerk.nl/ 

Dementelcoach

Zorgen voor iemand met dementie overkomt je en is zwaar. Mantelzorgers kunnen daarom wel wat ondersteuning gebruiken.
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. In circa 10 gesprekken met een vaste coach kunt u:

Zo helpt Dementelcoach u in het zorgtraject voor uw partner of familielid met dementie. Je kunt tenslotte beter voor iemand zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt.
 
U kunt Dementelcoach inschakelen zodra de diagnose dementie is gesteld, of in een latere fase. U bepaalt het moment waarop u ondersteuning wilt.
 
Aan de telefonische coaching van Dementelcoach zijn geen kosten verbonden.
Telefoon: 0800-0228077 (gratis)
E-mail: info@dementelcoach.nl
Website:
www.dementelcoach.nl  

Steunpunt Huiselijk Geweld regio Haaglanden

Het Steunpunt Huiselijk Geweld regio Den Haag is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij zijn er voor iedereen die direct of indirect met huiselijk geweld te maken heeft in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Ze bieden hulp en advies bij het stoppen van huiselijk geweld aan slachtoffers, plegers, omstanders en getuigen, maar ook aan  huisartsen en andere hulpverleners. Daarbij hebben ze een geheimhoudingsplicht. Je hoeft je naam niet te zeggen als je hen belt. Wat je hen vertelt, blijft geheim zolang jij dat wilt. Als jij wilt dat zij actie ondernemen, hebben ze jou toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven.  Zij willen juist een organisatie zijn waar je zonder verdere consequenties naar toe kunt bellen. Al is het maar om even je verhaal kwijt te kunnen.
 
Om huiselijk geweld te stoppen, is vaak hulp nodig van buitenaf. Het Steunpunt Huiselijk Geweld biedt eerste hulp aan alle betrokkenen: het slachtoffer, pleger en andere leden van het gezin. We werken daarbij nauw samen met hulpverlenende instanties als Jeugdzorg, politie en maatschappelijk werk. Het Steunpunt biedt advies en coördineert de hulpverlening.
 
Website: www.eerstehulpbijhuiselijkgeweld.nl. 

Particuliere organisaties

Particuliere Zorg Nederland

Particuliere Zorg Nederland is een nieuwe organisatie. Wij zijn online op www.particulierezorg.nl sinds 1 november 2014. De zorgcoach verlicht de mantelzorgers en helpt mee om een zorgteam te organiseren middels een digitale zorgaccount. Wij hebben een groot bestand van zorgvrijwilligers+, dit zijn vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding van €4,50, allerlei activiteiten met de zorgklant kunnen ondernemen.

Het lidmaatschap van Particuliere Zorg Nederland is €10,00 per maand, hiervoor krijgt de mantelzorger een digitaal zorgaccount en kan hij of zij rechtstreeks in contact komen met gescreende zorgverleners.

Voor mantelzorgorganisaties en belangenverenigingen bieden wij het volgen;

Praatje-Pot

Geeft persoonlijke aandacht aan je ouder(s);
Zorgt voor een verantwoorde warme maaltijd;
Ontzorgt mantelzorgers an hun partners d.m.v. eeb service aan huis;
Ondersteunt de mantelzorger met professionele mentale begeleiding;
Helpt de mantelzorger door het delen van ervaringen met andere mantelzorgers.
 
Praatje-Pot biedt professionele mentale en psychosociale begeleiding binnen de particuliere Haagse mantelzorg: Service aan huis met persoonlijke aandacht en een verantwoorde warme maaltijd voor Haagse senioren met een zorgbehoefte. Praatje-Pot voorziet ook in gecertificeerde en ervaringsdeskundige ondersteuning aan mantelzorgers zélf: coaching & counseling.
 
Aan de begeleiding en ondersteuning zijn kosten verbonden.

Website: www.praatje-pot.nl

Whistler’s Moeder

Whistler’s Moeder biedt vervangende mantelzorg bij dementie. Zij heeft veel kennis en kunde over dementie in huis en kan iets voor u betekenen wanneer u als mantelzorger niet beschikbaar bent voor uw dierbare. Uw dierbare wordt begeleid door persoonlijke begeleiders die zelf mantelzorger zijn geweest van een dierbare met dementie. Ze hebben veel levenservaring, passie en creativiteit. 

Mogelijk loopt u bij het organiseren van wonen, financiering van zorg of anderszins voor uw dierbare, tegen de nodige muren op. Whistler’s Moeder denkt met u mee en brengt u zo nodig in contact met het juiste loket. Dat geeft rust zodat u zich kunt focussen op waar het daadwerkelijk om gaat.
 
Door inzet van Whistler’s Moeder geniet uw dierbare weer vol van het leven. Zij zorgen ervoor dat u daadwerkelijk in de gelegenheid bent om op adem te komen. U komt weer toe aan uzelf en kunt meer aandacht  besteden aan vrije tijd, hobby’s, werk en gezin.
Whistler’s Moeder is actief in de regio’s Haaglanden en Rotterdam.

Whistler’s Moeder
Guntersteinweg 377
2531 KA Den Haag
Tel.: 070 – 3085514
Dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 21.00 uur
E-mail: watnu@whistlersmoeder.nl 
Website: www.whistlersmoeder.nl 

Partners geheugensteunpunt.nl