Tips

oude-handenTips voor het omgaan met een afnemend geheugen:

Partners geheugensteunpunt.nl