Waarom is tijdige diagnose belangrijk?

diagnoseHet ‘niet pluis’ gevoel maakt u misschien onzeker en ongerust. Als u met familie en vrienden uw gevoelens bespreekt en van hun bevestiging krijgt dat er iets aan de hand is, wordt het tijd om te laten onderzoeken wat er aan de hand is. Het is ook mogelijk dat u zelf niets merkt, of misschien voor uzelf verbergt dat er iets aan de hand is, maar dat uw omgeving veranderingen bij u opmerkt. U en de mensen om u heen hebben er baat bij om de veranderingen te bespreken en elkaar daarbij serieus te nemen.

Een tijdige diagnose is belangrijk. De diagnose kan duidelijkheid en rust geven na een lange periode van onzekerheid. Als u tijdig weet dat u aan dementie lijdt, kunt u zelfstandig zaken regelen voor de toekomst. Iets wat later niet meer mogelijk zal zijn. Ook is de uitslag ‘dementie’ een voorwaarde om verschillende vormen van ondersteuning, hulp en verzorging te kunnen aanvragen waaraan u op den duur behoefte zult krijgen.

9 redenen waarom tijdige diagnose van belang is

1
Diagnose = opluchting

Het vaststellen van de diagnose (hoe schokkend ook) geeft bijna in alle gevallen een zekere opluchting. Uitblijven van de diagnose leidt tot spanning in de relatie of in de familie of tot uitsluiting van de persoon met dementie. Voor veel vragen en problemen is opeens een logische verklaring.

2
Uitsluiten ander ziektebeeld

Door het stellen van een tijdige en accurate diagnose wordt in elk geval uitgesloten dat er onderliggend een ander ziektebeeld is dat kan worden behandeld.

3
Behandeling

Soms kan in een beginnend stadium medicatie voorgeschreven worden die het ziekteproces tijdelijk vertragen.

4
Begeleiding

Soms is het mogelijk met een specifieke vorm van begeleiding of training, bijvoorbeeld ergotherapie, bepaalde functies nog lange tijd op peil te houden. Zo ondersteunt een ergotherapeut bijvoorbeeld bij het in stand houden van activiteiten als wassen, kleden, huishoudelijke taken, hobby’s.

5
Zorgcoördinatie helpt

Een zorgcoördinator draagt bij aan tijdige signalering van problemen in de thuissituatie en individueel toegespitste hulpvoorziening. Al vanaf de ‘niet pluis’ fase kunt u een coördinator, een casemanager dementie, aanvragen. De casemanager leidt u toe naar diagnosestelling en coördineert de zorg en ondersteuning die u en uw naasten, partner, kinderen of andere verwanten, wensen (voor, tijdens en na de diagnosestelling).

6
Voorbereiden op wat komen gaat

Bij een tijdige diagnose kunnen u en uw naasten zich beter voorbereiden op het proces dat gaat komen. Dementie is een progressieve ziekte; de verschijnselen worden in de loop van de jaren talrijker en zij nemen in ernst toe. Informatie hierover geeft meer duidelijkheid over wat u te wachten staat. Een vroege diagnose geeft u meer tijd om de hulp in te schakelen die u wenst, wanneer u die nodig heeft.

7
Omgaan met ziekte

Hoe eerder men op de hoogte is van de diagnose, hoe beter uw familie kan leren met de ziekte en de gedragsveranderingen om te gaan. Dit is voor zowel voor uw als uw naaste van groot belang.

8
Zelf beslissen

Een persoon met dementie bij wie de diagnose tijdig is gesteld, kan nog zelf beslissingen nemen als het gaat om zorg, wonen en welzijn. Maar ook op gebieden als het testament, een euthanasieverklaring, zaakwaarneming en mentorschap.

9
Lotgenotencontact

Lotgenotencontact vindt u in een Alzheimer Café of ontmoetingscentrum dementie in de buurt. Zowel voor u als voor uw naaste, de mantelzorger, is dat een mogelijkheid om het ziektebeeld emotioneel te verwerken.

Partners geheugensteunpunt.nl