Overzicht van zorginstellingen in de regio

Dagbesteding voor mensen met dementie wordt ook wel Dagbesteding PG genoemd. De afkorting PG staat voor psychogeriatrie. Bij dagbesteding kunt u denken aan beweegactiviteiten zoals wandelen, creatieve activiteiten zoals handwerken of muziek luisteren/maken.

Hieronder vindt u een overzicht van alle verpleeghuisinstellingen in de regio die lid zijn van het Netwerk Dementie Haaglanden.

INSTELLINGWERKGEBIEDSOORT ZORG
Cardia
070 33 84 600
info@cardia.nl
www.cardia.nl
Den Haag Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
Lotgenotencontact voor naasten
Thuiszorg
Evita Zorg
070 - 3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
Den Haag Thuiszorg
Spreekuur mantelzorg
Dagbesteding PG
Spreekuur dementie
Eykenburg
070 - 750 70 00
www.eykenburg.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG
Diverse activiteiten waaruit gekozen kan worden
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
Gezamenlijke lunch
Lotgenotencontact voor naasten
Kortdurende opname verpleeghuis PG afdeling
Permanente opname verpleeghuis PG afdeling
Florence
(o.a. Expertisecentrum voor jong dementerenden)
070 - 413 10 00
info@florence-zorg.nl
www.florence.nl
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, WassenaarThuiszorg
Dagbesteding PG
Diverse activiteiten waaruit gekozen kan worden
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
Lotgenotencontact voor naasten
Kortdurende opname verpleeghuis PG afdeling
Permanente opname verpleeghuis PG afdeling
Rijswijk: spreekuur elke donderdag 13.00-15.00 uur voor iedereen met vragen over dementie
HVP Zorg
070 - 311 43 11
info@hvpzorg.nl
www.hvpzorg.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG voor allochtone ouderen
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
HWWzorg
070 - 379 50 00 klantenservice@hwwzorg.nl www.hwwzorg.nl
Den HaagThuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Begeleiding door therapeut (o.a. door fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtist)
Oldeal
070 - 530 05 30
info@oldeal.nl
www.oldeal.nl
Den HaagBeschermd wonen met dementiezorg
Beschut wonen met zorg
Johannahuis
070-512 45 00
info@vanommerenpark.nl
www.vanommerenpark.nl
WassenaarThuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Mr. L.E. Visserhuis
070-314 38 00
www.jbc-visserhuis.nl
Den HaagDagbesteding PG
Permanente opname verpleeghuis
Respect Zorggroep
070 - 306 91 70 info@respectzorggroep.nl www.respectzorggroep.nl
Den Haag
Thuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Royaal Thuis
070 - 389 81 71
mailto:info@royaalthuis.nl
http://www.royaalthuis.nl
Den HaagThuiszorg
Cultuursensitieve zorg
Saffier
070 - 312 37 37
info@saffiergroep.nl
www.saffiergroep.nl
Den HaagPermanente opname verpleeghuis
Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ)
070 - 5123200
zorgbemiddelingSWZ@swz-zorg.nl
www.swz-zorg.nl
WassenaarThuiszorg
Dagbesteding PG
Permanente opname verpleeghuis
WZH
070 - 756 16 00
klantenservice@wzh.nl
www.wzh.nl
Den Haag
Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Zoetermeer e.o.
Thuiszorg
PG Dagbesteding
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis

Via www.zorgkaartnederland.nl vindt u een totaal overzicht van zorginstelling in Nederland.

Een website die ouderen helpt om een keuze te maken voor een zorginstelling, wanneer thuis wonen niet meer gaat: www.filica.nl

Partners geheugensteunpunt.nl