Overzicht van zorginstellingen in de regio

Een website die ouderen helpt om een keuze te maken voor een zorginstelling, wanneer thuis wonen niet meer gaat: www.filica.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle zorginstellingen in de regio met de zorg die aangeboden wordt.

Dagbesteding voor mensen met dementie wordt ook wel Dagbesteding PG genoemd. De afkorting PG staat voor psychogeriatrie. Bij dagbesteding kunt u denken aan beweegactiviteiten zoals wandelen, creatieve activiteiten zoals handwerken of muziek luisteren/maken.

INSTELLING WERKGEBIED SOORT ZORG
Bronovo-Nebo
070 – 312 37 37
www.het-huis-nebo.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Cardia
070 33 84 600
info@cardia.nl
www.cardia.nl
Den Haag Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
Lotgenotencontact voor naasten
Thuiszorg
Cato
070-366 81 85
info@cato-wwz.nl
www.cato-wwz.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Evita Zorg
070 – 3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
Den Haag Thuiszorg
Spreekuur mantelzorg
Dagbesteding PG
Spreekuur dementie
Eykenburg
070 – 750 70 00
www.eykenburg.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG
Diverse activiteiten waaruit gekozen kan worden
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
Gezamenlijke lunch
Lotgenotencontact voor naasten
Kortdurende opname verpleeghuis PG afdeling
Permanente opname verpleeghuis PG afdeling
Florence
(o.a. Expertisecentrum voor jong dementerenden)
070 – 413 10 00
info@florence-zorg.nl
www.florence.nl
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar Thuiszorg
Dagbesteding PG
Diverse activiteiten waaruit gekozen kan worden
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
Lotgenotencontact voor naasten
Kortdurende opname verpleeghuis PG afdeling
Permanente opname verpleeghuis PG afdeling
Rijswijk: spreekuur elke donderdag 13.00-15.00 uur voor iedereen met vragen over dementie
Huize Statigh
070 – 306 17 02
info@huizestatigh.nl
www.huizestatigh.nl
Den Haag Dagbesteding PG
Diverse activiteiten waaruit gekozen kan worden
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
Gezamenlijke lunch
Kortdurende opname verpleeghuis PG afdeling
Permanente opname verpleeghuis PG afdeling
HVP Zorg
070 – 311 43 11
info@hvpzorg.nl
www.hvpzorg.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG voor allochtone ouderen
Begeleiding door therapeut (o.a. fysio, logopedie)
HWWzorg
070 – 379 50 00 klantenservice@hwwzorg.nl www.hwwzorg.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Begeleiding door therapeut (o.a. door fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtist)
Van Ommerenpark
070-512 45 00
info@vanommerenpark.nl
www.vanommerenpark.nl
Wassenaar Thuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Priva Zorg
033-455 67 62
info@privazorg.nl
www.privazorg.nl
Den Haag Thuiszorg
Respect Zorggroep
070 – 306 91 70 info@respectzorggroep.nl www.respectzorggroep.nl
Den Haag Thuiszorg
Dagbesteding PG
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
Royaal Thuis
070 – 389 81 71
mailto:info@royaalthuis.nl
http://www.royaalthuis.nl
Den Haag Thuiszorg
Cultuursensitieve zorg
Rudolph Steiner Zorg
070 – 306 83 06
info@rudolfsteinerzorg.nl
www.rudolfsteinerzorg.nl
Den Haag e.o. Diverse activiteiten waaruit gekozen kan worden
Permanente opname verpleeghuis PG afdeling op antroposofische basis
Vierstroom
088 – 044 48 88 info@vierstroomzorgthuis.nl www.vierstroom.nl
Zoetermeer Thuiszorg
Dagbesteding PG
Mr. L.E. Visserhuis
070-314 38 00
www.jbc-visserhuis.nl
Den Haag Dagbesteding PG
Permanente opname verpleeghuis
WZH
070 – 756 16 00
klantenservice@wzh.nl
www.wzh.nl
Den Haag
Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Zoetermeer e.o.
Thuiszorg
PG Dagbesteding
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
WelThuis
088 – 426 2101
info@welthuis.nl
http://www.welthuis.nl
Zoetermeer Thuiszorg
Kortdurende opname verpleeghuis
Permanente opname verpleeghuis
De Zorgster
070-3643376
info@dezorgster.nl
www.dezorgster.nl
Den Haag, Rijswijk Thuiszorg

Partners geheugensteunpunt.nl