Lotgenotencontact en mantelzorgondersteuning

Lotgenotencontact en mantelzorgondersteuning
Heeft u of uw naaste dementie? En heeft u behoefte aan herkenning of steun van mensen die in dezelfde situatie zitten? Dan is contact met lotgenoten mogelijk iets voor u.

 

 

1
Alzheimer cafés

In een Alzheimercafé ontmoeten mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden elkaar. Ze komen naar het Alzheimercafé voor informatie en contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen. Een overzicht van alle alzheimer cafés in uw regio vindt u hier. 

2
Dementheek

De Dementheek is een advies- en uitleencentrum voor de wijk en richt zich op ondersteunen, ontmoeten, informatie verstrekking, lezingen en uitleen van boeken, cd’s, folders. De Dementheek biedt ondersteuning aan mensen met (beginnende) dementie en aan familie, mantelzorgers, informele zorg en professionals werkzaam in de begeleiding en advisering.

 

De Dementheek:

 • organiseert workshops rondom het thema regieverlies/dementie;
 • houdt lotgenoten- en mantelzorg bijeenkomsten,
 • verzorgt lezingen en activiteiten zoals geheugentrainingen, gezonde voeding, korte uitstapjes, gezelligheid en informatie-uitwisseling
 • heeft contact met andere organisaties (de thuiszorg en huisartsen)

De Dementheek heeft twee locaties: Dementheek Wijndaelercentrum en Dementheek Buurthuis van de Toekomst. Voor meer informatie kijk op de website. 

3
Haags Ontmoeten

Haags Ontmoeten is opgezet op initiatief van de gemeente Den Haag als onderdeel van Den Haag Seniorvriendelijke stad en het actieprogramma Informele zorg. Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle zelfstandig wonende Haagse ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. U kunt er samen iets drinken en/of meedoen aan allerlei activiteiten.

 

Voor ouderen
Op alle Haags Ontmoeten locaties worden diverse activiteiten georganiseerd waar u als Haagse oudere aan mee kunt doen. Van samen eten, spelletjes doen, dagelijkse handelingen oefenen tot geheugentrainingen. Heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Dat kan ook, vraag hiervoor op de locatie naar de mogelijkheden.

 

Voor mantelzorgers
Vraagt u zich weleens af ‘Hoe kan ik mijn partner blijven ondersteunen, ook als het zwaarder wordt?’ of ‘Welke voorzieningen zijn er waarmee mijn vader/moeder langer thuis kan blijven wonen?’ Bij de locaties Haags Ontmoeten kunt u informatie, hulp en ondersteuning krijgen. U kunt er uw zorgen delen, vragen stellen of andere mantelzorgers ontmoeten.

4
Informatie, blogs, forum

Op de website Dementie.nl staat veel informatie over dementie. Ook krijgt u er handvatten en steun. Zorgt u voor iemand met dementie? U kunt er blogs en ervaringen lezen, een deskundige raadplegen en in contact komen met andere mantelzorgers via het forum van Alzheimer Nederland.

 

Op het forum van Alzheimer Nederland kunt u terecht voor informatie, tips en ervaringen van lotgenoten. 24 uur per dag kunt u op het forum berichten schrijven. Er zijn vrijwillige moderatoren actief om u te helpen en ondersteunen.

 

5
de Luisterlijn

De Luisterlijn is telefonisch dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of een luisterend oor. Want praten lucht op. Daarnaast is er de mogelijkheid om te chatten of te e-mailen. Wanneer u pijn hebt of ergens over piekert, op de momenten dat u zich alleen voelt of juist blij. Wij geven u even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Voor meer informatie kijk op de website.

6
Hulp voor mantelzorgers

Zorgt u voor een naaste? En voelt u zich wel een eens overbelast? Als mantelzorger kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden in de regio Den Haag en omstreken om deze broodnodige steun te vinden.

 

Informatie, ondersteuningsgroepen en lotgenotencontact

Voor mantelzorgers en familie van mensen die lijden aan dementie zijn er in regio Haaglanden ondersteunings- en lotgenotengroepen die door verschillende instellingen worden aangeboden. Het doel is het bieden van informatie, adviezen en steun. U vindt er steun en begrip door het uitwisselen van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Er is veel aandacht voor het omgaan met dementie en een demente partner en de emotionele gevolgen van dementie. Veelal gaat het om een serie van zes tot acht bijeenkomsten van 2 uur, overdag of ‘s avonds. De groepen worden door twee gespreksleiders begeleid. Soms zijn er voorwaarden aan deelname, dit kunt u nagaan bij de betreffende instelling. Dit geldt ook voor eventuele kosten.

 

Wie bieden er in de regio informatie, ondersteuningsgroepen of lotgenotencontact aan?

 

Tijdelijke hulp – respijtzorg

Heeft u af en toe de behoefte om er even tussen uit te gaan? Even lekker op vakantie? U kunt er dan voor kiezen de zorgtaken tijdelijk uit te besteden aan een beroepskracht of vrijwilliger. Zo krijgt u als naaste een adempauze, oftewel even respijt van de zorg. Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger.

 

Mogelijkheden

 • Onder ‘ hulporganisaties‘ vindt u mogelijkheden voor begeleiding van de persoon met dementie waardoor de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft.
 • Respijtwijzer: in drie stappen krijgt u een passend aanbod aan respijtzorg gepresenteerd en kunt u direct een aanvraag in gang zetten.
 • Mezzo: kijk welke organisaties in uw regio ondersteuning bieden aan mantelzorgers.
 • Zorgwijzer: hulp bij mantelzorg, inclusief vergoedingen vanuit de zorgverzekering voor vervangende mantelzorg.

 

Op vakantie met of zonder uw partner

Veel verzorgers van mensen met dementie ontzeggen zich het recht op vakantie, terwijl dit juist zo belangrijk is om tot rust te komen en weer op te laden. U kunt er voor kiezen samen met uw naaste op vakantie te gaan, waarbij anderen de zorg voor uw partner overnemen. Of als u zonder partner wilt kan er iemand de zorg van uw partner overnemen.

 • Project TOCH UIT van Alzheimer Nederland in samenwerking met www.hetvakantiebureau.nl; vakantie samen met partner met begeleiding door een team van ervaren vrijwilligers, zodat u beide een zorgeloze tijd hebt (www.hetvakantiebureau.nl en  info@hetvakantiebureau.nl).
 • Stichting Handen in Huis kan voor vervangende verzorging voor uw partner thuis zorgen, zodat u uw eigen vakantie kunt inrichten www.handeninhuis.nl.
 • Een verpleeghuis of zorghotel in de regio Haaglanden kan een tijdelijke of vakantieopname voor uw partner verzorgen.

Direct hulp nodig?

Zoekt u per direct vervangende zorg? Omdat u er even helemaal doorheen zit? Of omdat u bijvoorbeeld ziek bent en de zorg per direct moet overdragen? Dan kunt u het volgende doen:

 • vraag in uw omgeving om hulp
 • neem contact op met uw huisarts of sociaal wijkteam
 • neem contact op met mantelzorgondersteuning bij u in de buurt

Partners geheugensteunpunt.nl