Ergotherapie

Het kan zijn dat dementie u beperkt bij uw dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld omdat u problemen heeft met het onthouden van informatie, het plannen van en het aanbrengen van volgorde in dagelijkse handelingen, het omgaan met apparaten of het nemen van initiatief. De ergotherapeut kan u helpen om uw dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit te laten voeren, zoals douchen, koffiezetten, koken, bijhouden van de post of tuinieren.

De ergotherapeut kan samen met u als de naaste kijken u de persoon met dementie zo goed mogelijk kunt begeleiden en welke adviezen u kunt geven. Ook wordt er samengewerkt met professionele hulpverleners die al bij de persoon met dementie betrokken zijn (zoals thuiszorg, een fysiotherapeut of een casemanager).

Verwijzing

Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de ergotherapeut. De ergotherapeut is ook direct, zonder verwijzing, toegankelijk. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar nog wel een verwijzing van de huisarts of specialist eist. Het is verstandig om hierover eerst met de ergotherapeut en zorgverzekeraar in contact te treden.

In het Overzicht ergotherapeuten kunt u opzoeken welke ergotherapeut bij u in de buurt gespecialiseerd is in de behandeling van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeraar. Per kalenderjaar wordt tien uur ergotherapie aan huis vergoed. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u bovenop de uren van de basisverzekering 2 uur extra ergotherapie en/of 2 uur ergotherapie voor de mantelzorger vergoed krijgen.

Ergotherapie
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeraar.

Partners geheugensteunpunt.nl