Start bijeenkomst ‘na de diagnose dementie’

Het is voor mensen met dementie en hun naasten niet altijd duidelijk wat de diagnose dementie betekent. En wat de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning zijn. Om dit te verbeteren is het Netwerk Dementie Haaglanden gestart met het project ‘Educatie na de diagnose dementie’.

Het doel van deze bijeenkomst is om bij de persoon met dementie en diens naaste(n), inzicht, begrip, acceptatie en vertrouwen rondom de diagnose dementie te vergroten. Dit willen we doen door middel van voorlichting, scholing en het bespreekbaar maken van de ziekte en beleving.

De bijeenkomsten vinden plaatsen van augustus t/m december 2021.

Mooi Welzijn biedt hun locatie aan voor de bijeenkomst op 24 augustus in Den Haag: Van Meurstraat 1B Den Haag. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00-21.00 uur.

Aanmelden kan via: Bijeenkomst ‘na de diagnose dementie’ | Vereniging Transmurale Zorg

De overige locaties en data volgen zo spoedig mogelijk.

Partners geheugensteunpunt.nl