Vaccinatie pneumokokken voor ouderen in najaar

In het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is tussen 1 januari 1941 en 31 december 1947 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Ouderen die in een zorginstelling (zoals een verpleeghuis) wonen, ontvangen de uitnodiging via de zorginstelling.

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de vijf jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie (bij 60, 65, 70 en 75 jaar). De prik werkt 5 jaar en biedt daardoor tot 80 jaar bescherming.

Minder belasting van de zorg
Vanwege de COVID-19 pandemie en op basis van het Gezondheidsraadadvies en de beschikbare hoeveelheid vaccins is besloten om eerst mensen van 73 tot en met 79 jaar te vaccineren. De reden hiervoor is dat deze groep een grotere kans heeft op (ernstige) klachten bij zowel een pneumokokkeninfectie als bij COVID-19. Door hen in het najaar op te roepen voor vaccinatie wordt de ziektelast voor deze groep en wellicht ook de belasting van de zorg zo klein mogelijk gehouden.

Wanneer de groep 70- tot en met 72-jarigen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangt is nog niet bekend. De Gezondheidsraad adviseert op een later moment over de te vaccineren doelgroep in 2021.

Partners geheugensteunpunt.nl