Zorgstandaard Dementie

Als je naaste dementie heeft, heeft je naaste vroeg of laat zorg nodig. Een handig hulpmiddel bij het regelen van zorg voor je naaste met dementie is de Zorgstandaard dementie. Dit is de standaard die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken over waar de zorg voor iemand met dementie aan zou moeten voldoen.

In 2020 is de zorgstandaard dementie hernieuwd. Deze nieuwe standaard is bedoeld voor professionals en richt zich op het hele continuüm van dienstverlening aan personen met dementie en hun mantelzorgers. Uitgangspunt is dat de zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang wordt verleend.

Documenten
Download hier de Zorgstandaard Dementie.
Download hier de publieksversie van de Zorgstandaard Dementie

Partners geheugensteunpunt.nl